Aktualne oferty pracy

SPAWACZ 138/136 HL045 - HOLANDIA
Termin wyjazdu 30.05.2016

CH OFF - LPG Tanker
Termin wyjazdu ASAP

CH ENG - LPG Tanker
Termin wyjazdu June 2016

CH ENG - LPG Tanker
Termin wyjazdu July 2016

Gas Engineer - LPG Tanker
Termin wyjazdu June 2016

Gas Engineer - LPG Tanker
Termin wyjazdu August 2016

CH.ENG.
Termin wyjazdu MAY 2016

MASTER
Termin wyjazdu ASAP

CH.ENG.
Termin wyjazdu ASAP

3 ENGINEER
Termin wyjazdu ASAP

2 ENGINEER
Termin wyjazdu ASAP

10X MONTER KADLUBA/ KONSTRUKCJI - HOLANDIA
Termin wyjazdu 30.05 - 01.06

CH.ENG.
Termin wyjazdu ASAP

CH.ENG.
Termin wyjazdu ASAP

CH.ENG.
Termin wyjazdu ASAP

SPAWACZ/ MONTER 136 - NORWEGIA
Termin wyjazdu

2 ENG
Termin wyjazdu 30.06.2016

SLUSARZ Z CERT 136 I ANGIELSKIM - NORWEGIA
Termin wyjazdu 07.07.2016

MONTER RUSZTOWAN - BELGIA
Termin wyjazdu 15.06.2016

MALARZ / PIASKARZ WIELKA BRYTANIA
Termin wyjazdu KONIEC CZERWCA

MURARZ - HOLANDIA - PILNE
Termin wyjazdu Poczatek lipca 2016

CH ENG
Termin wyjazdu July 2016

ETO
Termin wyjazdu 15.07.2016

ETO
Termin wyjazdu ASAP / JUNE 2016

ETO
Termin wyjazdu ASAP / JUNE 2016

2 OFF & 3 OFF
Termin wyjazdu End of June

ETO
Termin wyjazdu ASAP

2 OFF FEEDER beg june
Termin wyjazdu beg JUNE

CH OFF
Termin wyjazdu 01.07.2016 at Pusan

2 ENG - GENERAL CARGO
Termin wyjazdu July 2016

KUCHARZ - STOLOWKA STOCZNIOWA W NORWEGII
Termin wyjazdu LIPIEC 2016

3 ENG - GENERAL CARGO
Termin wyjazdu July 2016

ETO
Termin wyjazdu beg Aug 2016 / Singapore

CH OFF FEEDER beg JUNE
Termin wyjazdu beg June

Lloyd’s ISO 9001:2000

 

  

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA MARYNARZY ZATRUDNIONYCH NA STATKACH W ŻEGLUDZE MIĘDZYNARODOWEJ EFEKTYWNIE ZARZĄDZANYCH Z NORWEGII.

 

W dniu 1 stycznia 2014 wejdzie w życie Protokół do Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania pomiędzy Polską a Norwegią. (The Protocol to The Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income between the Republic of Poland and the Kingdom of Norway)

Po wejściu w życie tych przepisów wynagrodzenia polskich marynarzy uzyskane z zatrudnienia na statkach w żegludze międzynarodowej efektywnie zarządzanych z Norwegii , bez względu na banderę statku (za wyjątkiem NOR) będą podlegały pod polski system podatkowy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, marynarze będą mieli obowiązek wpłacania do Urzędów Skarbowych zaliczek od uzyskanych wynagrodzeń.

Jednocześnie, po zakończeniu roku podatkowego,  przysługiwać im będzie prawo do ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku.

Marynarze mogą też zwrócić się do Naczelnika swojego Urzędu Podatkowego o zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek.

 

* * *

 

INFORMACJA DLA MARYNARZY ZATRUDNIONYCH NA STATKACH W ŻEGLUDZE MIĘDZYNARODOWEJ EFEKTYWNIE ZARZĄDZANYCH Z SINGAPURU (ZATRUDNIONYCH NA STATKACH NA PODSTAWIE KONTRAKTOW SINGAPURSKICH) .

 

W dniu 1 stycznia 2014 wejdzie w życie nowa Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Singapurem. (Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)

Po wejściu w życie tych przepisów wynagrodzenia polskich marynarzy uzyskane z zatrudnienia na statkach w żegludze międzynarodowej efektywnie zarządzanych z Singapuru będą podlegały pod polski system podatkowy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, marynarze będą mieli obowiązek wpłacania do Urzędów Skarbowych zaliczek od uzyskanych wynagrodzeń.

Jednocześnie, po zakończeniu roku podatkowego,  przysługiwać im będzie prawo do ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku.

Marynarze mogą też zwrócić się do Naczelnika swojego Urzędu Podatkowego o zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek.

 

Stan Shipping Agency Limited

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

 


 

           

 

 

Od szeregu lat obserwujemy niestabilność systemu podatkowego w Polsce.  Postanowienia Ustawy o Podatku od Osób Fizycznych  były zmieniane wielokrotnie, a umowy „o unikaniu podwójnego opodatkowania” renegocjowane doprowadzając stopniowo do „uszczelnienia” systemu podatkowego.

W początkowym okresie większość marynarzy zatrudnionych na statkach obcych bander żyła w błogim przeświadczeniu, że ich wynagrodzenia nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie interesowała się prawem podatkowym.

Od czasu do czasu środowiskiem marynarskim wstrząsała wiadomość o przypadkach dochodzenia przez Urzędy Skarbowe zaległych podatków. To spowodowało, że świadomość przepisów stała się większa, marynarze zaczęli unikać zatrudnienia w krajach lub pod banderami, które nie gwarantowały bezpieczeństwa podatkowego i częściej korzystali z porad doradców podatkowych w celu optymalizacji swoich zobowiązań podatkowych.

Fakt unikania przez załogi polskie zatrudnienia w firmach mających siedziby w „rajach podatkowych”, niejednokrotnie zmusza armatorów do zmiany bandery statku, przenoszenia siedziby firmy zatrudniającej na Cypr lub do Singapuru, gdzie obowiązywały korzystne zapisy Umów „o unikaniu podwójnego opodatkowania”  lub do zmiany narodowości zatrudnianych załóg statków.

Zmiany przepisów o Ubezpieczeniach Społecznych marynarzy polskich zatrudnionych na statkach zarejestrowanych  pod banderą NIS, a później nowa Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 9 września 2009 r. , która weszła w życie 01.01.2011 , spowodowały odpływ polskich załóg ze statków NIS, a nieliczne osoby,  które podejmują zatrudnienie na tych statkach podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. 

Ta sytuacja była trudna do zaakceptowania dla armatorów norweskich, którzy deklarują chęć  ponownego zatrudniania polskich marynarzy. Na wniosek strony norweskiej dnia 5 lipca 2012 r. podpisany został Protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii. Zmieniona Konwencja zacznie obowiązywać prawdopodobnie już od stycznia 2013 roku, a Protokół  w znacznym stopniu łagodzi dotychczasowe postanowienia Konwencji.

Wśród szeregu interpretacji tych przepisów dostępnych w Internecie można polecić interpretację Doradcy Podatkowego Pana Mariusza Makowskiego dostępną pod adresem:

http://doradca-podatkowy.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&catid=3%3Aartykusy&id=167%3Azmiana-umowy-z-norwegi&Itemid=32

Zmiana postanowień Konwencji  to dobra wiadomość dla naszego środowiska, ale wypada wspomnieć też o niedogodnościach jakie nakłada Ustawa o PIT.  Marynarze zatrudnieni na statkach zarządzanych z Norwegii, (wszystkie bandery za wyjątkiem NOR ), będą zobowiązani do składania deklaracji i odprowadzania zaliczek według skali podatkowej, a zwrot nadpłaconego podatku nastąpi kilka miesięcy po rozliczeniu rocznym.

Wszystkim zainteresowanym można poradzić pilny kontakt ze specjalistami od prawa podatkowego, które przewiduje możliwość, (pod pewnymi warunkami), zwolnienia z obowiązku odprowadzania zaliczek. Jednocześnie mogę polecić usługi kancelarii Mar-Law w Gdyni w przekonaniu, że Pan Mecenas Michał Rzeszewicz Konsul Honorowy Królestwa Norwegii należy do grupy najwybitniejszych  specjalistów w zakresie prawa podatkowego marynarzy w Polsce.

W ramach „uszczelniania” prawa podatkowego,  dnia 4.11.2012. została podpisana z Singapurem nowa umowa  w sprawie  unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania  uchylaniu się od  opodatkowania w zakresie  podatku od dochodu .

Ze względu na konieczność wcześniejszej ratyfikacji Umowy, należy spodziewać się, że wejdzie ona w życie w styczniu 2014. Umowa ta wprowadza niekorzystne uregulowania dla marynarzy polskich, czas kiedy nie musieli oni  troszczyć się o podatki powoli dobiega końca.

Na razie  spokojnie spać mogą jedynie marynarze zatrudnieni przez firmy zarejestrowane na Cyprze, ale tykającą bombą są dla nich niezgodne z prawem UE uregulowania Ubezpieczeń Społecznych.

 

  

Stan Shipping Agency
Stanisław Żurkiewicz


© 2007-2008 Stan Shipping Agency Limited • Produced by Artic IT
Usługi | Oferty pracy | Baza danych | E-Bulletin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt